moramed.pl

 

 

 

 "primum non nocere"  

                             Hipokrates

    

 

 

 

O Terapii   MORA

 

 

 

Terapie MORA® umożliwiają prowadzenie klasycznych zabiegów biorezonansowych, zgodnie z formułą twórców i prekursorów tej metody – niemieckiego lekarza dr. F. Morella i inż. E. Rasche (nazwa MORA powstała od pierwszych liter jego twórców).

 

 

Od lat 70-tych XIX w. do dnia dzisiejszego powstało kilka udoskonalonych generacji urządzeń MORA® chętnie wykorzystywanych w medycynie niekonwencjonalnej zarówno w Niemczech, ojczyźnie twórców aparatu, jak również  poza jej granicami m.in: Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Słowacji, Rosji, Węgrzech,  Belgii, Austrii, Izraelu, Egipcie, Kanadzie, Meksyku, Argentynie, Brazylii, Singapurze, Malezji, Korei, Indonezji, Filipinach, RPA, USA.

 

Terapia aparatem MORA® stosowana jest na całym świecie i cieszy się uznaniem oraz znakomitą opinią z uwagi na wysoką skuteczność i liczne  sukcesy terapeutyczne.

 

Terapie MORA® to zindywidualizowana medycyna regulacyjna, skuteczna w terapii chorób przewlekłych. Nie zastępuje leczenia klasycznego. W wielu przypadkach może być stosowana jako terapia uzupełniająca i towarzysząca leczeniu konwencjonalnemu.

 

 

 

Urządzenie MORA® posiada europejski certyfikat  dla urządzeń medycznych, potwierdzający jego działanie medyczne. 

 

 

Przeciwwskazaniem do terapii MORA® są stany zapalne o ostrym przebiegu oraz choroby z szybko postępującymi zmianami przy których wskazana jest natychmiastowa pomoc lekarska.

 

Terapie MORA® są bardzo pomocne w chorobach które wynikają z dysfunkcji wewnętrznego systemu regulacji, z wyłączeniem chorób o długotrwałym przebiegu, w trakcie których doszło do nieodwracalnych i rozległych zmian anatomicznych.

 

Terapie przeprowadzane za pomocą aparatu MORA® wykazują wiele różnorodnych działań terapeutycznych, nie tylko w przypadku wystąpienia choroby, ale także odgrywają bardzo znaczącą rolę w profilaktyce zdrowotnej.

 

 

                                                                   

 

 

MORAMED

 

02-661 Warszawa

 

ul. Wita Stwosza  48 lok. 418 IV piętro 

 

 

 

 

 

 

 885 555 901

   zapisy w godz.: 10-13:00 

 Powered by: www.cdx.pl